Công ty Bình Minh
 UPS ZLPOWER 1pha True-Online  10000VA, Internal Battery ( P/No: EX10K)
UPS ZLPOWER 1pha True-Online 10000VA, Internal Battery ( P/No: EX10K)
Giá: 45,600,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER-Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX3K)
UPS ZLPOWER-Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX3K)
Giá: 13,680,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER RackMount 6KVA ( P/No: RM6K-C)
UPS ZLPOWER RackMount 6KVA ( P/No: RM6K-C)
Giá: 43,200,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


Switch STE UNMANAGED 10/100/1000Mbps (P/No: STE-1024-G)
Switch STE UNMANAGED 10/100/1000Mbps (P/No: STE-1024-G)
Giá: 2,376,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


EPI MODULAR UPS 3PHA IN 1PHA OUT-3PHA OUT: 10-90kVA (P/No: MTR-RM10-90KVA)
EPI MODULAR UPS 3PHA IN 1PHA OUT-3PHA OUT: 10-90kVA (P/No: MTR-RM10-90KVA)
Giá: 24,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER RackMount Online:  3KVA ( P/No: RM3K-C)
UPS ZLPOWER RackMount Online: 3KVA ( P/No: RM3K-C)
Giá: 17,280,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


RIOTOUCH LTD SERIES ADV982 : 6 in 1 Interactive Flat Panel with displays in 65 - 75 - 86 INCH, ANDROID 11.0  CHIP: Amlogic T982  CPU: A55*4 @ 1.9GHz
RIOTOUCH LTD SERIES ADV982 : 6 in 1 Interactive Flat Panel with displays in 65 - 75 - 86 INCH, ANDROID 11.0 CHIP: Amlogic T982 CPU: A55*4 @ 1.9GHz
Giá: 24,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


MUA UPS ZLPOWER TẶNG GIGABIT SWITCH CHIMA NETWORK

Chương trình Khuyến mại Quý 3 năm 2022Khuyến mại 30.6.2019 - 30.7.2019HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG UPS ZLPOWER 1–10KVA RACK MOUNT

Hướng dẫn sử dụng UPS ZLPOWER 1000VA  Số Người Online: 4275
  Tổng Số : 47254484

WS-C2960X-48LPS-L Catalyst 2960-X Switch 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base

WS-C2960X-48LPS-L Catalyst 2960-X Switch 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base

Giá: 1 $
24,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
WS-C2960X-48FPS-L Catalyst 2960-X Switch 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base

WS-C2960X-48FPS-L Catalyst 2960-X Switch 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base

Giá: 1 $
24,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
WS-C2960X-48LPD-L Catalyst 2960-X Switch 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base

WS-C2960X-48LPD-L Catalyst 2960-X Switch 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base

Giá: 1 $
24,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
WS-C2960X-48FPD-L Catalyst 2960-X Switch 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base

WS-C2960X-48FPD-L Catalyst 2960-X Switch 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base

Giá: 1 $
24,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
WS-C2960X-48TS-LL Catalyst 2960-X Switch 48 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

WS-C2960X-48TS-LL Catalyst 2960-X Switch 48 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

Giá: 1 $
24,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
WS-C3650-48FS-S Catalyst 3650 Switch 48 * 10/100/1000 Ethernet Ports - Full PoE - 4 x 1G Uplinks - Layer 3 switching - IP Base - managed

WS-C3650-48FS-S Catalyst 3650 Switch 48 * 10/100/1000 Ethernet Ports - Full PoE - 4 x 1G Uplinks - Layer 3 switching - IP Base - managed

Giá: 1 $
24,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
WS-C2960X-48TS-L Catalyst 2960-X Switch 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base, Cisco 2960X-48 switch

WS-C2960X-48TS-L Catalyst 2960-X Switch 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base, Cisco 2960X-48 switch

Giá: 1 $
24,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
WS-C3650-48TQ-S Catalyst 3650 Switch 48 Port Data 4x10G Uplink IP Base

WS-C3650-48TQ-S Catalyst 3650 Switch 48 Port Data 4x10G Uplink IP Base

Giá: 1 $
24,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
WS-C3850-24S-E Catalyst 3850 2410/100/1000 SFP Optical ports

WS-C3850-24S-E Catalyst 3850 2410/100/1000 SFP Optical ports

Giá: 1 $
24,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
WS-C2960X-48TD-L Catalyst 2960-X Switch 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base

WS-C2960X-48TD-L Catalyst 2960-X Switch 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
WS-C3650-48TS-L Catalyst 3650 Switch 48 Port Data 4x1G Uplink LAN Base

WS-C3650-48TS-L Catalyst 3650 Switch 48 Port Data 4x1G Uplink LAN Base

Giá: 1 $
24,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
WS-C3850-12S-E Catalyst 3850 Switch Layer 3 - 12 * 10/100/1000 SFP Fibric ports - IP service - wireless controller -

WS-C3850-12S-E Catalyst 3850 Switch Layer 3 - 12 * 10/100/1000 SFP Fibric ports - IP service - wireless controller -

Giá: 1 $
24,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
WS-C3850-24T-E Catalyst 3850 Switch 24 Port Data IP Services

WS-C3850-24T-E Catalyst 3850 Switch 24 Port Data IP Services

Giá: 1 $
24,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
WS-C3650-48TD-L Catalyst 3650 Switch 48 Port Data 2x10G Uplink LAN Base

WS-C3650-48TD-L Catalyst 3650 Switch 48 Port Data 2x10G Uplink LAN Base

Giá: 1 $
24,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
WS-C2960X-24PS-L Catalyst 2960-X Switch 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base

WS-C2960X-24PS-L Catalyst 2960-X Switch 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base

Giá: 1 $
24,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
WS-C2960X-24PS-L Catalyst 2960-X Switch 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base

WS-C2960X-24PS-L Catalyst 2960-X Switch 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base

Giá: 1 $
24,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
WS-C3650-48PS-L Catalyst 3650 Switch 48 Port PoE 4x1G Uplink LAN Base

WS-C3650-48PS-L Catalyst 3650 Switch 48 Port PoE 4x1G Uplink LAN Base

Giá: 1 $
24,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
WS-C3850-24XS-S Catalyst 3850 Switch SFP+ Switch Layer 3 - 24 SFP/SFP+ - 1G/10G - IP Base - Wireless controller - managed- stackable

WS-C3850-24XS-S Catalyst 3850 Switch SFP+ Switch Layer 3 - 24 SFP/SFP+ - 1G/10G - IP Base - Wireless controller - managed- stackable

Giá: 1 $
24,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
WS-C3650-48PS-S Catalyst 3650 Switch  48 10/100/1000 Ethernet PoE ports - 4 x 1G Uplinks - Layer 3 switching - IP Base IOS - Managed

WS-C3650-48PS-S Catalyst 3650 Switch 48 10/100/1000 Ethernet PoE ports - 4 x 1G Uplinks - Layer 3 switching - IP Base IOS - Managed

Giá: 1 $
24,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
WS-C2960X-24PD-L Catalyst 2960-X Switch 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base

WS-C2960X-24PD-L Catalyst 2960-X Switch 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
WS-C3850-24T-L Catalyst 3850 Switch 24 Port LAN Base

WS-C3850-24T-L Catalyst 3850 Switch 24 Port LAN Base

Giá: 1 $
24,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
WS-C3650-24PS-L Catalyst 3650 Switch 24 Port PoE 4x1G Uplink LAN Base

WS-C3650-24PS-L Catalyst 3650 Switch 24 Port PoE 4x1G Uplink LAN Base

Giá: 1 $
24,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
WS-C3850-24P-S Catalyst 3850 Switch Layer 3 - 24 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - IP Base - managed- stackable

WS-C3850-24P-S Catalyst 3850 Switch Layer 3 - 24 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - IP Base - managed- stackable

Giá: 1 $
24,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
WS-C2960X-24TS-LL Catalyst 2960-X Switch 24 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

WS-C2960X-24TS-LL Catalyst 2960-X Switch 24 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

Giá: 1 $
24,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
WS-C3650-24TS-L Catalyst 3650 Switch 24 Port Data 4x1G Uplink LAN Base

WS-C3650-24TS-L Catalyst 3650 Switch 24 Port Data 4x1G Uplink LAN Base

Giá: 1 $
24,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
WS-C3850-24T-S Catalyst 3850 Switch 24 Port IP Base

WS-C3850-24T-S Catalyst 3850 Switch 24 Port IP Base

Giá: 1 $
24,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
WS-C2960X-24TS-L Catalyst 2960-X Switch 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base

WS-C2960X-24TS-L Catalyst 2960-X Switch 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng

Trang từ 1 đến 2 (trong 39 sản phẩm) Trang: 1 2 [>>] [>]
 
    Thông Tin Thêm


 Chính sách dùng thử
 Chính sách đổi hàng
 Chính sách bảo hành
 Dịch vụ bảo dưỡng bảo trì
    Thông Tin Thêm


 Hướng dẫn mua hàng
 Phương thức thanh toán
 Phương thức giao hàng
 Chính sách về sự riêng tư
    Thông Tin Thêm


 Tin Khuyến Mại
 Trợ giúp kỹ thuật
 Tuyển dụng
 Đăng ký cộng tác viên
    Thông Tin Thêm


 Trang chủ
 Giới thiệu về H&Q
 Liên hệ các phòng ban
 Đăng nhập mail H&Q

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT H&Q

NHÀ PHÂN PHỐI MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC CHÍNH HÃNG RIOTOUCH

 

 

 

Bo luu dien | Bo luu dien ups |