Cng ty Bnh Minh
 UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX1K)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX1K)
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER-Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX3K)
UPS ZLPOWER-Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX3K)
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  10000VA, Option External Battery ( P/No: EX10KL)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 10000VA, Option External Battery ( P/No: EX10KL)
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  10000VA, Internal Battery ( P/No: EX10K)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 10000VA, Internal Battery ( P/No: EX10K)
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


Khuyến mại 30.6.2019 - 30.7.2019HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG UPS ZLPOWER 1–10KVA RACK MOUNT

Hướng dẫn sử dụng UPS ZLPOWER 1000VAHướng dẫn sử dụng UPS ZLPOWER 650VAChứng chỉ UPS EPI  Số Người Online: 39
  Tổng Số : 22789320

Bộ phát wifi không dây UAP LR 20022621

Bộ phát wifi không dây UAP LR 20022621

Giá: 90 $
2,106,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Bộ thu phát Ubiquiti UniFi UAP AC Lite (20024420)

Bộ thu phát Ubiquiti UniFi UAP AC Lite (20024420)

Giá: 90 $
2,106,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Bộ phát Wifi Ubiquiti Unifi AC LR(20024997)

Bộ phát Wifi Ubiquiti Unifi AC LR(20024997)

Giá: 110 $
2,574,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Bộ thu phát Ubiquiti UniFi UAP AC PRO ( 20029663)

Bộ thu phát Ubiquiti UniFi UAP AC PRO ( 20029663)

Giá: 153 $
3,580,200 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Bộ thu phát Ubiquiti UniFi UAP AC PRO ( 20024751)

Bộ thu phát Ubiquiti UniFi UAP AC PRO ( 20024751)

Giá: 160 $
3,744,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Bộ thu phát Ubiquiti UniFi UAP AC HD(20027846)

Bộ thu phát Ubiquiti UniFi UAP AC HD(20027846)

Giá: 318 $
7,441,200 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Bộ thu phát Ubiquiti UAP-nanoHD (20030850)

Bộ thu phát Ubiquiti UAP-nanoHD (20030850)

Giá: 185 $
4,329,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Bộ thu phát Ubiquiti UniFi UAP AC MESH(20028163)

Bộ thu phát Ubiquiti UniFi UAP AC MESH(20028163)

Giá: 110 $
2,574,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Bộ thu phát Ubiquiti UAP AC MESH PRO (20027730)

Bộ thu phát Ubiquiti UAP AC MESH PRO (20027730)

Giá: 206 $
4,820,400 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Bộ thu phát Ubiquiti NSM2 (20026213)

Bộ thu phát Ubiquiti NSM2 (20026213)

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
UniFi Switch 8 (20028926)

UniFi Switch 8 (20028926)

Giá: 119 $
2,784,600 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
UniFi Switch 8 (60W)

UniFi Switch 8 (60W)

Giá: 143 $
3,346,200 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
UniFi Switch 8 (150W)

UniFi Switch 8 (150W)

Giá: 233 $
5,452,200 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
UniFi Switch 16 (150W)

UniFi Switch 16 (150W)

Giá: 315 $
7,371,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
UniFi Switch 24 (250W)

UniFi Switch 24 (250W)

Giá: 431 $
10,085,400 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
UniFi Switch 24 (500W)

UniFi Switch 24 (500W)

Giá: 589 $
13,782,600 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
UniFi Switch 48 (500W)

UniFi Switch 48 (500W)

Giá: 827 $
19,351,800 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng

Trang từ 1 đến 1 (trong 17 sản phẩm) Trang: 1
Bo luu dien | Bo luu dien ups |