Cng ty Bnh Minh
 UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX1K)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX1K)
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER-Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX3K)
UPS ZLPOWER-Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX3K)
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  10000VA, Option External Battery ( P/No: EX10KL)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 10000VA, Option External Battery ( P/No: EX10KL)
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  10000VA, Internal Battery ( P/No: EX10K)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 10000VA, Internal Battery ( P/No: EX10K)
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


Khuyến mại 30.6.2019 - 30.7.2019HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG UPS ZLPOWER 1–10KVA RACK MOUNT

Hướng dẫn sử dụng UPS ZLPOWER 1000VAHướng dẫn sử dụng UPS ZLPOWER 650VAChứng chỉ UPS EPI  Số Người Online: 48
  Tổng Số : 22789341

SRT5KRMXLI

SRT5KRMXLI

Giá: 1,850 $
43,290,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
SMC1000I-2U

SMC1000I-2U

Giá: 290 $
6,786,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
SMC1500I-2U

SMC1500I-2U

Giá: 385 $
9,009,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
SMC2000I-2U

SMC2000I-2U

Giá: 470 $
10,998,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
SRT6KRMXLI

SRT6KRMXLI

Giá: 2,400 $
56,160,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
SMT1000I

SMT1000I

Giá: 325 $
7,605,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
SMT3000I

SMT3000I

Giá: 820 $
19,188,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
SMT1500I

SMT1500I

Giá: 369 $
8,634,600 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
SMC1000I

SMC1000I

Giá: 220 $
5,148,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
SMT1500RMI2U

SMT1500RMI2U

Giá: 544 $
12,729,600 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
SMT2200RMI2U

SMT2200RMI2U

Giá: 690 $
16,146,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
SMT3000RMI2U

SMT3000RMI2U

Giá: 1,050 $
24,570,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
SRT6KXLI

SRT6KXLI

Giá: 2,300 $
53,820,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
SRT10KXLI

SRT10KXLI

Giá: 2,850 $
66,690,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
SRT10KRMXLI

SRT10KRMXLI

Giá: 3,000 $
70,200,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
SMC1500I

SMC1500I

Giá: 280 $
6,552,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
SMC2000I

SMC2000I

Giá: 422 $
9,874,800 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
SMC3000I

SMC3000I

Giá: 590 $
13,806,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng

Trang từ 1 đến 1 (trong 18 sản phẩm) Trang: 1
Bo luu dien | Bo luu dien ups |