Cng ty Bnh Minh
 UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX1K)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX1K)
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER-Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX3K)
UPS ZLPOWER-Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX3K)
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  10000VA, Option External Battery ( P/No: EX10KL)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 10000VA, Option External Battery ( P/No: EX10KL)
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  10000VA, Internal Battery ( P/No: EX10K)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 10000VA, Internal Battery ( P/No: EX10K)
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


Khuyến mại 30.6.2019 - 30.7.2019HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG UPS ZLPOWER 1–10KVA RACK MOUNT

Hướng dẫn sử dụng UPS ZLPOWER 1000VAHướng dẫn sử dụng UPS ZLPOWER 650VAChứng chỉ UPS EPI  Số Người Online: 30
  Tổng Số : 22789298

Tên Sản Phẩm    Giá Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 27U-D800
3,954,600 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 20U-D1000
4,680,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 27U-D600
5,148,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 42U-D800
0 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 45U-D1000
11,700,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 42U-D1000
0 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 27U-D1000
5,148,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 6U-D400
1,404,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 10U-D500
1,872,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 12U-D600
2,106,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 15U-D600
2,340,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 15U-D800
3,276,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 20U-D600
4,212,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 20U-D800
4,680,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 42U-D600
0 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 32U-D1000
7,020,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 36U-D600
7,488,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 36U-D800
7,956,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 36U-D1000
8,424,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 32U-D600
5,850,000 VNĐ Chọn mua

Trình bày 1 đến 2 (trong 21 sản phẩm)Kết quả: 1 2 [>>] [>]
Bo luu dien | Bo luu dien ups |