Cng ty Bnh Minh
 UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  1000VA, Internal Battery ( P/No: EX1K)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 1000VA, Internal Battery ( P/No: EX1K)
Giá: 5,134,800 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Line Interactive 2000VA
UPS ZLPOWER Line Interactive 2000VA
Giá: 5,835,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Line Interactive 1500VA
UPS ZLPOWER Line Interactive 1500VA
Giá: 2,800,800 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


Bộ chuyển mạch Switch Layer2 10/100/1000Mbps (STE-1024G)
Bộ chuyển mạch Switch Layer2 10/100/1000Mbps (STE-1024G)
Giá: 2,310,660 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  3000VA, Internal Battery ( P/No: EX3K)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 3000VA, Internal Battery ( P/No: EX3K)
Giá: 15,171,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  10000VA, Option External Battery ( P/No: EX10KL)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 10000VA, Option External Battery ( P/No: EX10KL)
Giá: 42,012,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  10000VA, Internal Battery ( P/No: EX10K)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 10000VA, Internal Battery ( P/No: EX10K)
Giá: 42,012,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER HQ650
UPS ZLPOWER HQ650
Giá: 933,600 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


Chứng chỉ UPS EPIChương trình khuyến mại tháng 9-2018 UPS

Chứng chỉ SOLTECDANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU SỬ DỤNG HÀNG HÓA H&Q CUNG CẤP

Danh Sách Khách Hàng Đại Lý

  Số Người Online: 32
  Tổng Số : 19875004


CÁC DANH MỤC SẢN PHẨM LIÊN QUAN:

Inveter Zlpower LCD: Mini LW 12V-24V-48V 4000W

Inveter Zlpower LCD: Mini LW 12V-24V-48V 4000W

Giá: 1,200 $
28,008,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Inveter Zlpower LCD: Mini LW 12V-24V-48V 5000W

Inveter Zlpower LCD: Mini LW 12V-24V-48V 5000W

Giá: 1,600 $
37,344,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Inveter Zlpower LCD: Mini LW 12V-24V-48V 6000W

Inveter Zlpower LCD: Mini LW 12V-24V-48V 6000W

Giá: 2,000 $
46,680,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
PST3000W

PST3000W

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Inverter ZLpower 3KVA- 24V ( P/No: PSC3KVA-24)

Inverter ZLpower 3KVA- 24V ( P/No: PSC3KVA-24)

Giá: 500 $
11,670,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Inverter ZLpower 3KVA- 48V ( P/No: PSC6KVA-48)

Inverter ZLpower 3KVA- 48V ( P/No: PSC6KVA-48)

Giá: 800 $
18,672,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Inverter ZLpower 3KVA- 96V ( P/No: PSC6KVA-96)

Inverter ZLpower 3KVA- 96V ( P/No: PSC6KVA-96)

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Inveter Zlpower LED: Mini LW 12V-24V 500W

Inveter Zlpower LED: Mini LW 12V-24V 500W

Giá: 200 $
4,668,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Inveter Zlpower LED: Mini LW 12V-24V  750W

Inveter Zlpower LED: Mini LW 12V-24V 750W

Giá: 260 $
6,068,400 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Inveter Zlpower LED: Mini LW 12V-24V 1000W

Inveter Zlpower LED: Mini LW 12V-24V 1000W

Giá: 300 $
7,002,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Inveter Zlpower LCD: Mini LW 12V-24V 1000W

Inveter Zlpower LCD: Mini LW 12V-24V 1000W

Giá: 320 $
7,468,800 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Inveter Zlpower LCD: Mini LW 12V-24V 1500W

Inveter Zlpower LCD: Mini LW 12V-24V 1500W

Giá: 480 $
11,203,200 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Inveter Zlpower LCD: Mini LW 12V-24V 2000W

Inveter Zlpower LCD: Mini LW 12V-24V 2000W

Giá: 560 $
13,070,400 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Inveter Zlpower LCD: Mini LW 12V-24V 3000W

Inveter Zlpower LCD: Mini LW 12V-24V 3000W

Giá: 650 $
15,171,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
PST1000W

PST1000W

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
PST1500W

PST1500W

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
PST2000W

PST2000W

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
IG Series

IG Series

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
INVERTER ZLPOWER công suất 500VA/300W

INVERTER ZLPOWER công suất 500VA/300W

Giá: 60 $
1,400,400 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
INVERTER ZLPOWER 12V / công suất 2000VA/1200W

INVERTER ZLPOWER 12V / công suất 2000VA/1200W

Giá: 100 $
2,334,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
PST600W

PST600W

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
INVERTER ZLPOWER 24V / công suất 1000VA/600W

INVERTER ZLPOWER 24V / công suất 1000VA/600W

Giá: 80 $
1,867,200 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
INVERTER ZLPOWER 12V / công suất 1000VA/600W

INVERTER ZLPOWER 12V / công suất 1000VA/600W

Giá: 90 $
2,100,600 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng

Trang từ 1 đến 1 (trong 23 sản phẩm) Trang: 1
Bo luu dien | Bo luu dien ups |