Cng ty Bnh Minh
 UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  1000VA, Internal Battery ( P/No: EX1K)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 1000VA, Internal Battery ( P/No: EX1K)
Giá: 5,134,800 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Line Interactive 2000VA
UPS ZLPOWER Line Interactive 2000VA
Giá: 5,835,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Line Interactive 1500VA
UPS ZLPOWER Line Interactive 1500VA
Giá: 2,800,800 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


Bộ chuyển mạch Switch Layer2 10/100/1000Mbps (STE-1024G)
Bộ chuyển mạch Switch Layer2 10/100/1000Mbps (STE-1024G)
Giá: 2,310,660 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  3000VA, Internal Battery ( P/No: EX3K)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 3000VA, Internal Battery ( P/No: EX3K)
Giá: 15,171,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  10000VA, Option External Battery ( P/No: EX10KL)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 10000VA, Option External Battery ( P/No: EX10KL)
Giá: 42,012,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  10000VA, Internal Battery ( P/No: EX10K)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 10000VA, Internal Battery ( P/No: EX10K)
Giá: 42,012,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER HQ650
UPS ZLPOWER HQ650
Giá: 933,600 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


Chứng chỉ UPS EPIChương trình khuyến mại tháng 9-2018 UPS

Chứng chỉ SOLTECDANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU SỬ DỤNG HÀNG HÓA H&Q CUNG CẤP

Danh Sách Khách Hàng Đại Lý

  Số Người Online: 81
  Tổng Số : 19875075

ATS 4P 160A/36KA LV430640ATNSX12A

ATS 4P 160A/36KA LV430640ATNSX12A

Giá: 2,200 $
51,348,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
ATS 4P 250A/36KA LV431640ATNSX12A

ATS 4P 250A/36KA LV431640ATNSX12A

Giá: 3,000 $
70,020,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
ATS 4P 400A/50KA LV432694ATNSX12A

ATS 4P 400A/50KA LV432694ATNSX12A

Giá: 3,700 $
86,358,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
ATS 4P 630A/50KA LV432894ATNSX12A

ATS 4P 630A/50KA LV432894ATNSX12A

Giá: 5,000 $
116,700,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
ATS 4P 630A/50KA LV432894ATNSX22A

ATS 4P 630A/50KA LV432894ATNSX22A

Giá: 5,100 $
119,034,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
ATS 4P 100A/36KA LV429640ATNSX22A

ATS 4P 100A/36KA LV429640ATNSX22A

Giá: 2,100 $
49,014,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
ATS 4P 160A/36KA LV430640ATNSX22A

ATS 4P 160A/36KA LV430640ATNSX22A

Giá: 2,500 $
58,350,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
ATS 4P 250A/36KA LV431640ATNSX22A

ATS 4P 250A/36KA LV431640ATNSX22A

Giá: 3,300 $
77,022,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
ATS 4P 400A/50KA LV432694ATNSX22A

ATS 4P 400A/50KA LV432694ATNSX22A

Giá: 4,000 $
93,360,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ RCCB,RCBO ACTI9 -SCHNEIDER

CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ RCCB,RCBO ACTI9 -SCHNEIDER

Giá: 9 $
210,060 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
RCCB 2P 30MA 25A A9R50225

RCCB 2P 30MA 25A A9R50225

Giá: 35 $
816,900 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
BỘ TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ATNSX SCHNEIDER

BỘ TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ATNSX SCHNEIDER

Giá: Vui lòng liên hê
 Chi Tiết  | Mua hàng
ATS 3P 100A/36KA LV420630ATNSX12A

ATS 3P 100A/36KA LV420630ATNSX12A

Giá: 1,700 $
39,678,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
ATS 3P 160A/36KA LV430630ATNSX12A

ATS 3P 160A/36KA LV430630ATNSX12A

Giá: 1,800 $
42,012,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
ATS 3P 250A/36KA LV431630ATNSX12A

ATS 3P 250A/36KA LV431630ATNSX12A

Giá: 2,100 $
49,014,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
ATS 3P 400A/50KA LV432693ATNSX12A

ATS 3P 400A/50KA LV432693ATNSX12A

Giá: 3,200 $
74,688,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
ATS 3P 630A/50KA LV432693ATNSX12A

ATS 3P 630A/50KA LV432693ATNSX12A

Giá: 4,000 $
93,360,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
ATS 3P 100A/36KA LV429630ATNSX22A

ATS 3P 100A/36KA LV429630ATNSX22A

Giá: 1,900 $
44,346,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
ATS 3P 160A/36KA LV430630ATNSX22A

ATS 3P 160A/36KA LV430630ATNSX22A

Giá: 2,000 $
46,680,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
ATS 3P 250A/36KA LV431630ATNSX22A

ATS 3P 250A/36KA LV431630ATNSX22A

Giá: 2,300 $
53,682,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
ATS 3P 400A/50KA LV432693ATNSX22A

ATS 3P 400A/50KA LV432693ATNSX22A

Giá: 3,500 $
81,690,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
ATS 3P 600A/50KA LV432893ATNSX22A

ATS 3P 600A/50KA LV432893ATNSX22A

Giá: 4,900 $
114,366,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
ATS 4P 100A/36KA LV429640ATNSX12A

ATS 4P 100A/36KA LV429640ATNSX12A

Giá: 1,900 $
44,346,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
RCCB 2P 30MA 40A A9R50240

RCCB 2P 30MA 40A A9R50240

Giá: 37 $
863,580 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
RCCB 4P 30MA 25A A9R50425

RCCB 4P 30MA 25A A9R50425

Giá: 56 $
1,307,040 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
RCCB 4P 30MA 40A A9R50440

RCCB 4P 30MA 40A A9R50440

Giá: 59 $
1,377,060 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
RCCB 4P 30MA 63A A9R50463

RCCB 4P 30MA 63A A9R50463

Giá: 140 $
3,267,600 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng

Trang từ 1 đến 5 (trong 114 sản phẩm) Trang: 1 2 3 4 5 [>>] [>]
Bo luu dien | Bo luu dien ups |