Cng ty Bnh Minh
 UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX1K)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX1K)
Giá: 5,126,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


Bộ chuyển mạch Switch Layer2 10/100/1000Mbps (STE-1024G)
Bộ chuyển mạch Switch Layer2 10/100/1000Mbps (STE-1024G)
Giá: 2,306,700 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER-Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX3K)
UPS ZLPOWER-Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX3K)
Giá: 15,145,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  10000VA, Option External Battery ( P/No: EX10KL)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 10000VA, Option External Battery ( P/No: EX10KL)
Giá: 41,940,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  10000VA, Internal Battery ( P/No: EX10K)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 10000VA, Internal Battery ( P/No: EX10K)
Giá: 41,940,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER HQ650-Line Interactive
UPS ZLPOWER HQ650-Line Interactive
Giá: 978,600 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


Chứng chỉ UPS EPIChương trình khuyến mại tháng 9-2018 UPS

Chứng chỉ SOLTECDANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU SỬ DỤNG HÀNG HÓA H&Q CUNG CẤP

Danh Sách Khách Hàng Đại Lý

  Số Người Online: 88
  Tổng Số : 20036631

Inveter Zlpower LCD: Mini LW 12V-24V-48V 4000W

Inveter Zlpower LCD: Mini LW 12V-24V-48V 4000W

Giá: 1,200 $
27,960,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Inveter Zlpower LCD: Mini LW 12V-24V-48V 5000W

Inveter Zlpower LCD: Mini LW 12V-24V-48V 5000W

Giá: 1,600 $
37,280,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Inveter Zlpower LCD: Mini LW 12V-24V-48V 6000W

Inveter Zlpower LCD: Mini LW 12V-24V-48V 6000W

Giá: 2,000 $
46,600,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
PST3000W

PST3000W

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Inverter ZLpower 3KVA- 24V ( P/No: PSC3KVA-24)

Inverter ZLpower 3KVA- 24V ( P/No: PSC3KVA-24)

Giá: 500 $
11,650,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Inverter ZLpower 3KVA- 48V ( P/No: PSC6KVA-48)

Inverter ZLpower 3KVA- 48V ( P/No: PSC6KVA-48)

Giá: 800 $
18,640,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Inverter ZLpower 3KVA- 96V ( P/No: PSC6KVA-96)

Inverter ZLpower 3KVA- 96V ( P/No: PSC6KVA-96)

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Inveter Zlpower LED: Mini LW 12V-24V 500W

Inveter Zlpower LED: Mini LW 12V-24V 500W

Giá: 200 $
4,660,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Inveter Zlpower LED: Mini LW 12V-24V  750W

Inveter Zlpower LED: Mini LW 12V-24V 750W

Giá: 260 $
6,058,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Inveter Zlpower LED: Mini LW 12V-24V 1000W

Inveter Zlpower LED: Mini LW 12V-24V 1000W

Giá: 300 $
6,990,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Inveter Zlpower LCD: Mini LW 12V-24V 1000W

Inveter Zlpower LCD: Mini LW 12V-24V 1000W

Giá: 320 $
7,456,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Inveter Zlpower LCD: Mini LW 12V-24V 1500W

Inveter Zlpower LCD: Mini LW 12V-24V 1500W

Giá: 480 $
11,184,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Inveter Zlpower LCD: Mini LW 12V-24V 2000W

Inveter Zlpower LCD: Mini LW 12V-24V 2000W

Giá: 560 $
13,048,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Inveter Zlpower LCD: Mini LW 12V-24V 3000W

Inveter Zlpower LCD: Mini LW 12V-24V 3000W

Giá: 650 $
15,145,000 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
PST1000W

PST1000W

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
PST1500W

PST1500W

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
PST2000W

PST2000W

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
PST600W

PST600W

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng

Trang từ 1 đến 1 (trong 18 sản phẩm) Trang: 1
Bo luu dien | Bo luu dien ups |