Cng ty Bnh Minh
 UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  1000VA, Internal Battery ( P/No: EX1K)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 1000VA, Internal Battery ( P/No: EX1K)
Giá: 5,134,800 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Line Interactive 2000VA
UPS ZLPOWER Line Interactive 2000VA
Giá: 5,835,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Line Interactive 1500VA
UPS ZLPOWER Line Interactive 1500VA
Giá: 2,800,800 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


Bộ chuyển mạch Switch Layer2 10/100/1000Mbps (STE-1024G)
Bộ chuyển mạch Switch Layer2 10/100/1000Mbps (STE-1024G)
Giá: 2,310,660 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  3000VA, Internal Battery ( P/No: EX3K)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 3000VA, Internal Battery ( P/No: EX3K)
Giá: 15,171,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  10000VA, Option External Battery ( P/No: EX10KL)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 10000VA, Option External Battery ( P/No: EX10KL)
Giá: 42,012,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  10000VA, Internal Battery ( P/No: EX10K)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 10000VA, Internal Battery ( P/No: EX10K)
Giá: 42,012,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER HQ650
UPS ZLPOWER HQ650
Giá: 933,600 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


Chứng chỉ UPS EPIChương trình khuyến mại tháng 9-2018 UPS

Chứng chỉ SOLTECDANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU SỬ DỤNG HÀNG HÓA H&Q CUNG CẤP

Danh Sách Khách Hàng Đại Lý

  Số Người Online: 36
  Tổng Số : 19875135

EP10-800kVA 0.9PF Series

EP10-800kVA 0.9PF Series

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
HIP3300 series 10-500KVA

HIP3300 series 10-500KVA

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Memopower Plus RT Series II 1-3KVA

Memopower Plus RT Series II 1-3KVA

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Memopower Plus RT Series 6-10KVA (3 IN 1 OUT)

Memopower Plus RT Series 6-10KVA (3 IN 1 OUT)

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Memopower RT Series 6-10KVA (1 IN 1 OUT)

Memopower RT Series 6-10KVA (1 IN 1 OUT)

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
MATRIXAIR SERIES

MATRIXAIR SERIES

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
FOCUSAIR SERIES

FOCUSAIR SERIES

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
STATIONAIR SERIES

STATIONAIR SERIES

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
 HOT / COLD AISLE CONTAINMENT PRODUCT

HOT / COLD AISLE CONTAINMENT PRODUCT

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Giới thiệu KstarPower

Giới thiệu KstarPower

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng

Trang từ 1 đến 1 (trong 10 sản phẩm) Trang: 1
Bo luu dien | Bo luu dien ups |