Cng ty Bnh Minh
 UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX1K)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX1K)
Giá: 5,126,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


Bộ chuyển mạch Switch Layer2 10/100/1000Mbps (STE-1024G)
Bộ chuyển mạch Switch Layer2 10/100/1000Mbps (STE-1024G)
Giá: 2,306,700 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER-Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX3K)
UPS ZLPOWER-Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX3K)
Giá: 15,145,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  10000VA, Option External Battery ( P/No: EX10KL)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 10000VA, Option External Battery ( P/No: EX10KL)
Giá: 41,940,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  10000VA, Internal Battery ( P/No: EX10K)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 10000VA, Internal Battery ( P/No: EX10K)
Giá: 41,940,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER HQ650-Line Interactive
UPS ZLPOWER HQ650-Line Interactive
Giá: 978,600 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


Chứng chỉ UPS EPI



Chương trình khuyến mại tháng 9-2018 UPS





Chứng chỉ SOLTEC



DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU SỬ DỤNG HÀNG HÓA H&Q CUNG CẤP





Danh Sách Khách Hàng Đại Lý





  Số Người Online: 100
  Tổng Số : 20036288

CISCO WS-C3850-48P-S

CISCO WS-C3850-48P-S

Giá: 4,627 $
107,809,100 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
CISCO WS-C3850-24P-L

CISCO WS-C3850-24P-L

Giá: 2,123 $
49,465,900 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Cisco WS-C3850-24XU-S

Cisco WS-C3850-24XU-S

Giá: 4,744 $
110,535,200 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Cisco WS-C3850-48XS-S

Cisco WS-C3850-48XS-S

Giá: 9,753 $
227,244,900 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Cisco WS-C3850-48T-E

Cisco WS-C3850-48T-E

Giá: 6,738 $
156,995,400 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Cisco WS-C3850-48U-E

Cisco WS-C3850-48U-E

Giá: 8,032 $
187,145,600 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Cisco Nexus N9K-C93180YC-EX Switch

Cisco Nexus N9K-C93180YC-EX Switch

Giá: 8,329 $
194,065,700 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
CISCO WS-C3850-24XS-S

CISCO WS-C3850-24XS-S

Giá: 9,743 $
227,011,900 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Cisco Catalyst 4500X-F-32 SFP+ Switch

Cisco Catalyst 4500X-F-32 SFP+ Switch

Giá: 10,966 $
255,507,800 VNĐ
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng

Trang từ 1 đến 1 (trong 9 sản phẩm) Trang: 1
Bo luu dien | Bo luu dien ups |