Cng ty Bnh Minh
 UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX1K)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX1K)
Giá: 5,148,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER-Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX3K)
UPS ZLPOWER-Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX3K)
Giá: 15,210,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  10000VA, Option External Battery ( P/No: EX10KL)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 10000VA, Option External Battery ( P/No: EX10KL)
Giá: 42,120,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  10000VA, Internal Battery ( P/No: EX10K)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 10000VA, Internal Battery ( P/No: EX10K)
Giá: 42,120,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER HQ650-Line Interactive
UPS ZLPOWER HQ650-Line Interactive
Giá: 982,800 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


Khuyến mại 30.6.2019 - 30.7.2019



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG UPS ZLPOWER 1–10KVA RACK MOUNT





Hướng dẫn sử dụng UPS ZLPOWER 1000VA



Hướng dẫn sử dụng UPS ZLPOWER 650VA



Chứng chỉ UPS EPI



  Số Người Online: 98
  Tổng Số : 20453143


CÁC DANH MỤC SẢN PHẨM LIÊN QUAN:

Dòng FM

Dòng FM

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Dòng CL

Dòng CL

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Dòng CTA

Dòng CTA

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Dòng xả sâu

Dòng xả sâu

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Dòng chì tinh khiết

Dòng chì tinh khiết

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Dòng Pure Gel

Dòng Pure Gel

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Dòng CT

Dòng CT

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Dòng CP

Dòng CP

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Dòng FM

Dòng FM

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Dòng HP&HF

Dòng HP&HF

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng

Trang từ 1 đến 1 (trong 10 sản phẩm) Trang: 1
Bo luu dien | Bo luu dien ups |