Cng ty Bnh Minh
 UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX1K)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX1K)
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER-Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX3K)
UPS ZLPOWER-Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX3K)
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  10000VA, Option External Battery ( P/No: EX10KL)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 10000VA, Option External Battery ( P/No: EX10KL)
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  10000VA, Internal Battery ( P/No: EX10K)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 10000VA, Internal Battery ( P/No: EX10K)
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


Khuyến mại 30.6.2019 - 30.7.2019



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG UPS ZLPOWER 1–10KVA RACK MOUNT





Hướng dẫn sử dụng UPS ZLPOWER 1000VA



Hướng dẫn sử dụng UPS ZLPOWER 650VA



Chứng chỉ UPS EPI



  Số Người Online: 21
  Tổng Số : 22419974

Tên Sản Phẩm    Giá Chọn mua
NETION UPS Rackmount 1-20KVA
0 VNĐ Chọn mua
Netion UPS - Online high frequency E series 1-10KVA
0 VNĐ Chọn mua
NETION UPS Online low frequency DP series 3-20KVA
0 VNĐ Chọn mua
NETION UPS - N+X low frequency online CP series 10-500KVA
0 VNĐ Chọn mua
NETION UPS - N+X modularization MP series 20-300KVA
0 VNĐ Chọn mua
NETION UPS - Line-interactive A series 1-3KVA
0 VNĐ Chọn mua

Trình bày 1 đến 1 (trong 6 sản phẩm)Kết quả: 1
Bo luu dien | Bo luu dien ups |