Cng ty Bnh Minh
 UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX1K)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX1K)
Giá: 5,126,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER-Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX3K)
UPS ZLPOWER-Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX3K)
Giá: 15,145,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  10000VA, Option External Battery ( P/No: EX10KL)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 10000VA, Option External Battery ( P/No: EX10KL)
Giá: 41,940,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  10000VA, Internal Battery ( P/No: EX10K)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 10000VA, Internal Battery ( P/No: EX10K)
Giá: 41,940,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER HQ650-Line Interactive
UPS ZLPOWER HQ650-Line Interactive
Giá: 978,600 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


Chứng chỉ UPS EPIChương trình khuyến mại tháng 9-2018 UPS

Chứng chỉ SOLTECDANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU SỬ DỤNG HÀNG HÓA H&Q CUNG CẤP

Danh Sách Khách Hàng Đại Lý

  Số Người Online: 87
  Tổng Số : 20287127

Tên Sản Phẩm    Giá Chọn mua
EP10-800kVA 0.9PF Series
0 VNĐ Chọn mua
HIP3300 series 10-500KVA
0 VNĐ Chọn mua
Memopower Plus RT Series II 1-3KVA
0 VNĐ Chọn mua
Memopower Plus RT Series 6-10KVA (3 IN 1 OUT)
0 VNĐ Chọn mua
Memopower RT Series 6-10KVA (1 IN 1 OUT)
0 VNĐ Chọn mua
MATRIXAIR SERIES
0 VNĐ Chọn mua
FOCUSAIR SERIES
0 VNĐ Chọn mua
STATIONAIR SERIES
0 VNĐ Chọn mua
HOT / COLD AISLE CONTAINMENT PRODUCT
0 VNĐ Chọn mua
6-FM-15
0 VNĐ Chọn mua
6-FM-33
0 VNĐ Chọn mua
6-FM-200
0 VNĐ Chọn mua
6-FM-250
0 VNĐ Chọn mua
Giới thiệu KstarPower
0 VNĐ Chọn mua

Trình bày 1 đến 1 (trong 14 sản phẩm)Kết quả: 1
Bo luu dien | Bo luu dien ups |