Cng ty Bnh Minh
 UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  1000VA, Internal Battery ( P/No: EX1K)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 1000VA, Internal Battery ( P/No: EX1K)
Giá: 5,835,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Line Interactive 2000VA
UPS ZLPOWER Line Interactive 2000VA
Giá: 5,835,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Line Interactive 1500VA
UPS ZLPOWER Line Interactive 1500VA
Giá: 2,800,800 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


Bộ chuyển mạch Switch Layer2 10/100/1000Mbps (STE-1024G)
Bộ chuyển mạch Switch Layer2 10/100/1000Mbps (STE-1024G)
Giá: 2,310,660 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  3000VA, Internal Battery ( P/No: EX3K)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 3000VA, Internal Battery ( P/No: EX3K)
Giá: 17,505,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  10000VA, Option External Battery ( P/No: EX10KL)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 10000VA, Option External Battery ( P/No: EX10KL)
Giá: 56,016,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  10000VA, Internal Battery ( P/No: EX10K)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 10000VA, Internal Battery ( P/No: EX10K)
Giá: 56,016,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER HQ650
UPS ZLPOWER HQ650
Giá: 933,600 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


Chứng chỉ UPS EPIChương trình khuyến mại tháng 9-2018 UPS

Chứng chỉ SOLTECDANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU SỬ DỤNG HÀNG HÓA H&Q CUNG CẤP

Danh Sách Khách Hàng Đại Lý

  Số Người Online: 68
  Tổng Số : 19754224

Tên Sản Phẩm    Giá Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 27U-D800
3,944,460 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 20U-D1000
4,668,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 27U-D600
5,134,800 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 42U-D800
0 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 45U-D1000
11,670,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 42U-D1000
0 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 27U-D1000
5,134,800 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 6U-D400
1,400,400 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 10U-D500
1,867,200 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 12U-D600
2,100,600 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 15U-D600
2,334,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 15U-D800
3,267,600 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 20U-D600
4,201,200 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 20U-D800
4,668,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 42U-D600
0 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 32U-D1000
7,002,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 36U-D600
7,468,800 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 36U-D800
7,935,600 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 36U-D1000
8,402,400 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 32U-D600
5,835,000 VNĐ Chọn mua

Trình bày 1 đến 2 (trong 21 sản phẩm)Kết quả: 1 2 [>>] [>]
Bo luu dien | Bo luu dien ups |