Cng ty Bnh Minh
 EX1K
EX1K
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER HQ650
UPS ZLPOWER HQ650
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


EX10K
EX10K
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


 EX10KL
EX10KL
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


EX3K
EX3K
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


Bộ chuyển mạch Switch Layer2 10/100/1000Mbps (STE-1024G)
Bộ chuyển mạch Switch Layer2 10/100/1000Mbps (STE-1024G)
Giá: 47,943,000,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER HQ1500
UPS ZLPOWER HQ1500
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER HQ2000
UPS ZLPOWER HQ2000
Giá: 79,905,000,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER HQ500
UPS ZLPOWER HQ500
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER HQ800
UPS ZLPOWER HQ800
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


Chương trình khuyến mại tháng 9-2018 UPS

Chứng chỉ SOLTECDANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU SỬ DỤNG HÀNG HÓA H&Q CUNG CẤP

Danh Sách Khách Hàng Đại Lý

Chương trình khuyến mãi " Chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30-4 & Quốc tế lao động 1-5 "

  Số Người Online: 58
  Tổng Số : 19404548

Tên Sản Phẩm    Giá Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 27U-D800
3,858,270 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 20U-D1000
3,173,370 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 27U-D600
3,629,970 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 42U-D800
0 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 45U-D1000
6,826,170 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 42U-D1000
0 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 27U-D1000
40,865,700 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 6U-D400
0 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 10U-D500
1,346,970 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 12U-D600
0 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 15U-D600
2,031,870 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 15U-D800
2,260,170 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 20U-D600
2,853,750 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 20U-D800
2,945,070 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 42U-D600
0 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 32U-D1000
4,999,770 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 36U-D600
4,771,470 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 36U-D800
4,999,770 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 36U-D1000
5,228,070 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 32U-D600
4,543,170 VNĐ Chọn mua

Trình bày 1 đến 2 (trong 21 sản phẩm)Kết quả: 1 2 [>>] [>]
Bo luu dien | Bo luu dien ups |