Cng ty Bnh Minh
 UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX1K)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX1K)
Giá: 5,126,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


Bộ chuyển mạch Switch Layer2 10/100/1000Mbps (STE-1024G)
Bộ chuyển mạch Switch Layer2 10/100/1000Mbps (STE-1024G)
Giá: 2,306,700 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER-Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX3K)
UPS ZLPOWER-Double Convertion True-Online-Internal Battery ( P/No: EX3K)
Giá: 15,145,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  10000VA, Option External Battery ( P/No: EX10KL)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 10000VA, Option External Battery ( P/No: EX10KL)
Giá: 41,940,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online  10000VA, Internal Battery ( P/No: EX10K)
UPS ZLPOWER Double Convertion True-Online 10000VA, Internal Battery ( P/No: EX10K)
Giá: 41,940,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER HQ650-Line Interactive
UPS ZLPOWER HQ650-Line Interactive
Giá: 978,600 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


Chứng chỉ UPS EPIChương trình khuyến mại tháng 9-2018 UPS

Chứng chỉ SOLTECDANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU SỬ DỤNG HÀNG HÓA H&Q CUNG CẤP

Danh Sách Khách Hàng Đại Lý

  Số Người Online: 107
  Tổng Số : 20048600

Tên Sản Phẩm    Giá Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 27U-D800
3,937,700 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 20U-D1000
4,660,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 27U-D600
5,126,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 42U-D800
0 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 45U-D1000
11,650,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 42U-D1000
0 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 27U-D1000
5,126,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 6U-D400
1,398,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 10U-D500
1,864,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 12U-D600
2,097,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 15U-D600
2,330,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 15U-D800
3,262,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 20U-D600
4,194,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 20U-D800
4,660,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 42U-D600
0 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 32U-D1000
6,990,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 36U-D600
7,456,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 36U-D800
7,922,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 36U-D1000
8,388,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 32U-D600
5,825,000 VNĐ Chọn mua

Trình bày 1 đến 2 (trong 21 sản phẩm)Kết quả: 1 2 [>>] [>]
Bo luu dien | Bo luu dien ups |