Cng ty Bnh Minh
 UPS ZLPOWER 1KVA True On-Line ( EX1K)
UPS ZLPOWER 1KVA True On-Line ( EX1K)
Giá: 6,318,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER HQ2000
UPS ZLPOWER HQ2000
Giá: 7,020,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER HQ1500
UPS ZLPOWER HQ1500
Giá: 3,510,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


Bộ chuyển mạch Switch Layer2 10/100/1000Mbps (STE-1024G)
Bộ chuyển mạch Switch Layer2 10/100/1000Mbps (STE-1024G)
Giá: 2,316,600 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER 3KVA True On-Line ( EX3K)
UPS ZLPOWER 3KVA True On-Line ( EX3K)
Giá: 16,356,600 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


 EX10KL
EX10KL
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER 10KVA True On-Line  ( EX10K)
UPS ZLPOWER 10KVA True On-Line ( EX10K)
Giá: 51,456,600 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER HQ650
UPS ZLPOWER HQ650
Giá: 1,053,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


Chứng chỉ UPS EPIChương trình khuyến mại tháng 9-2018 UPS

Chứng chỉ SOLTECDANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU SỬ DỤNG HÀNG HÓA H&Q CUNG CẤP

Danh Sách Khách Hàng Đại Lý

  Số Người Online: 77
  Tổng Số : 19514836

Tên Sản Phẩm    Giá Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 27U-D800
3,954,600 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 20U-D1000
4,680,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 27U-D600
5,148,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 42U-D800
0 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 45U-D1000
11,700,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 42U-D1000
0 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 27U-D1000
5,148,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 6U-D400
1,404,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 10U-D500
1,872,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 12U-D600
2,106,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 15U-D600
2,340,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 15U-D800
3,276,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 20U-D600
4,212,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 20U-D800
4,680,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 42U-D600
0 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 32U-D1000
7,020,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 36U-D600
7,488,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 36U-D800
7,956,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 36U-D1000
8,424,000 VNĐ Chọn mua
Tủ mạng H&Q Rack 32U-D600
5,850,000 VNĐ Chọn mua

Trình bày 1 đến 2 (trong 21 sản phẩm)Kết quả: 1 2 [>>] [>]
Bo luu dien | Bo luu dien ups |